• در این بخش شما میتوانید اطلاعات شخصی و تخصصی خود را ویرایش نمایید .
  • تمام فعالیت ها و سفارش هایی که توسط شما انجام شده در این بخش برای شما نمایش داده می شود.
  • اگر آمادگی دریافت فایل ترجمه را دارید میتوانید با کیلیک بر روی دکمه "درخواست ترجمه" مدیر را آگاه نمایید تا شما را در اولویت ترجمه آثار و سفارش های مشتریان قرار دهد.
  • همچنین از طریق ویرایش فعالیت میتوانید زمان آمادگی برای کار ترجمه و حتی زمان هایی که  مشغول کار ترجمه هستید و یا وقت کافی برای دریافت سفارش های جدید را ندارید  را به مدیر سایت از این طریق اعلام نمایید.
  • تمام مکالمات و تماس های شما با مدیر سایت اعم از دریافت  و ارسال فایل ترجمه ، هزینه ترجمه و تاریخ تحویل فایل ترجمه از طریق صندوق پیام خصوصی امکان پذیر می باشد.