ثبت سفارش فوری ترجمه


  جهت ثبت فوری سفارش خود و تحویل آن در اسرع وقت مراحل زیرپیشنهاد میگردد.

  1. فایل خود را به ایمیل motarjemha[at]yahoo[dot]com  ارسال نمایید .

  2. یک متن با عنوان NEW TRANSLATION یا به فارسی متن جدید به شماره تلگرام 09365043469 ارسال نمایید .

  3. پس از چند دقیقه فاکتور ترجمه به ایمیل تان ارسال می شود .

  4. در صورت تایید مندرجات، فاکتور را تکمیل کرده و ارسال نمایید .

  5. ایمیلی برایتان مبنی بر تایید ثبت سفارش تان ارسال می شود .

  6. در موعد مقرر ترجمه ارسال میگردد.

  7. خاطر نشان میشود که ترجمه از لحاظ ضمانت کیفیت و زمان ضمانت می شود.

    ارسال از طریق فرم ثبت سفارش ترجمه