ثبت سفارش فوری ترجمه


 گروه ترجمه با توجه به اینکه خدمات 24 ساعته ارائه میدهد جهت ثبت سریع سفارش خود و تحویل سریع مراحل زیرپیشنهاد میگردد.

  1. فایل خود را به ایمیل motarjemha[at]yahoo[dot]com  ارسال نمایید .

  2. یک SMS با متن NEW TRANSLATION یا به فارسی متن جدید به شماره پشتیبانی  09365043469 ارسال نمایید .

  3. پس از چند دقیقه فاکتور ترجمه به ایمیل تان ارسال می شود .

  4. در صورت تایید مندرجات ، فاکتور را تکمیل کرده و ارسال نمایید .

  5. ایمیلی برای تان مبنی بر تایید ثبت سفارش تان ارسال می شود .

  6. در موعد مقرر ترجمه ارسال میگردد.

  7. خاطر نشان میشود که ترجمه دارای ضمانت کیفیت و زمان می باشد.

    ارسال از طریق فرم ثبت سفارش ترجمه