ترجمه

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

توضیحات ترجمه

ترجمه نقره ای غیر فوری

5400

13000

مبالغ  هر صفحه ترجمه به تومان

ترجمه نقره ای فوری

6500

15000

 

ترجمه طلایی غیر فوری

7500

16500

+ویرایش و ترجمه تخصصی

ترجمه طلایی فوری

9000

18500

+ویرایش و ترجمه تخصصی

برای ترجمه به زبان های دیگر متن ارسال شود

 

 

 

هزینه ترجمه طبق متن ارسالی قابل محاسبه  و توافقی میباشد. قبل از هر چیزی متن مورد نظر را ارسال نمایید تا از طریق ایمیل یا تلگرام هزینه های ترجمه محاسبه و اعلام گردد. کیفیت  و زمان تحویل آن تضمین میگردد. 
 
 
(تعداد کلمات محاسبه شده برای ترجمه در هر صفحه 250کلمه)
هزینه ده تا 25 صفحه ترجمه 5 درصد تخفیف
25 صفحه تا 100صفحه ترجمه  10  درصد
100 تا 250 صفحه ترجمه       15 درصد
250 تا  ص 500 صفحه ترجمه  20 درصد
500 تا 1000 صفحه ترجمه      25 درصد
جهت قیمت گذاری فایل را ارسال فرمایید. قیمت ترجمه های دانشجویی با احتساب 5 الی 10 درصد تخفیف محاسبه میگردد. قیمت برای مشترکین و همکار ان مترجم 10 درصد علاوه بر کل تخفیف های ترجمه اضافه میگردد.