استخدام  فعال شبکه های اجتماعی و بروزرسانی سایت


مرکز ترجمه مترجمها جهت بهبود فعالیت های سایت و بروزرسانی شبکه های اجتماعی نیاز به افرادی با شرایط زیر دارد:
 

شرایط اختصاصی استخدام بازاریاب و فعال شبکه های اجتماعی و سایت


1.آشنایی به زبان انگلیسی (کار ترجمه)
2.آشنایی به اینترنت و سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی
3.آشنایی با مدیریت بازاریابی و خدمات اینترنتی

 

شرایط عمومی بازاریاب و فعال شبکه های اجتماعی و سایت:


حداقل ۱ سال سابقه کار
تایپ سریع 
دسترسی و پیگیر بودن مداوم
دارا بودن حساب بانکی اختصاصی
دسترسی به اینترنت با سرعت بالا
دارا بودن مسئولیت پذیری ، وظیفه شناسی
متعهد بودن نسبت به موسسه

 

شرایط کار:

کار به صورت دور کاری و از طریق ایمیل و تلگرام و اینترنت میباشد. لطفا واجدین شرایط رزومه کاری و پیشنهاد خود را ایمیل کنند.