استخدام در سایت مترجمها به عنوان مترجم رسمی


با توجه به گسترش خدمات ترجمه، مرکز ترجمه مترجمها نیازمند همکاری با مترجمین رسمی میباشد. لطفا مترجمین زسمی در کلیه زبانها پیشنهاد خود را از طریف ایمیل، تلگرام، پیامک یا تلفن ارسال نمایند.

زبانهای مورد درخواست : انگلیسی  ،آلمانی، ایتالیایی ،عربی، اسپانیایی، روسی،فرانسه ،پرتغالی،ترکی استانبولی ، ترکی آذری،چینی ،کردی،کره ای ، ژاپنی و ...