ترجمه همزمان و شفاهی

مرکز ترجمه مترجم ها آماده ارسال مترجم همزمان به انواع زبان ها جهت شرکت در کنفرانس ها، جلسات و همایش ها می باشد. هزینه این سرویس به صورت ساعتی و یا روزانه محاسبه می شود. جهت اطلاع از هزینه استفاده از مترجم همزمان، با ما تماس بگیرید.