ترجمه کتاب و متون حجیم 


ترجمه کتاب یکی دیگر از انواع خدماتی است که مرکز ترجمه مترجمها ارائه می دهد. در ترجمه کتاب امکان ارائه ترجمه به صورت فصل به فصل همراه با تصحیح و ویرایش در حین ترجمه، و همچنین پرداخت هزینه به صورت اقساط وجود دارد.