ترجمه رسمی و فوری توسط مترجم های رسمی مجرب

یکی دیگر از خدمات متنوع سایت ترجمه آنلاین مترجم ها، ارائه ترجمه رسمی توسط مترجمین رسمی دارای مجوز و با سابقه می باشد. ترجمه رسمی شامل ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی ریز نمرات، مدارک تحصیلی، ترجمه کارت شناسایی، جواز کسب و اشتغال به کار، فیش مستمری، کارت نظام مهندسی و نظام پزشکی، کارت پایان خدمت، گواهی اشتغال به تحصیل، ترجمه گذرامه، روزنامه رسمی، حکم احضاریه، پروانه وکالت، ترجمه ثبت شرکت، ترازنامه و اظهارنامه، روزنامه رسمی، اوراق محضری، برگ آزمایش پزشکی، ترجمه قرارداد، ترجمه مدارک ازدواج و طلاق و غیره می باشد.