انواع ترجمه (قسمت اول):

ترجمه شفاهی و نوشتاری، ترجمه آمیخته (ترکیبی)، ترجمه کامپیوتری/ماشینی

تعاریف ترجمه

ترجمه شفاهی: ترجمه‌ای است که به صورت شفاهی، بدون توجه به شکل متن زبان مبدأ و بصورت متوالی یا همزمان انجام می‌شود.

ترجمه نوشتاری: ترجمه‌ای است که به صورت نوشتاری، بدون توجه به شکل متن زبان مبدأ، بصورت متوالی یا همزمان انجام می‌شود.

ترجمه به کمک کامپیوتر (CAT) ترجمه با کمک کامپیوتر یا ترجمه انسانی با کمک ماشین (MAHT) نامیده می‌شود و ترجمه تکراری، شکلی از ترجمه است که یک انسان متن را با کمک یک برنامه کامپیوتری ترجمه می‌کند.

ترجمه ماشینی (MT) فرآیندی است که یک برنامه کامپیوتری متن زبان مبدأ را تحلیل می کند و بدون مداخله بیشتر انسانی، متن را ترجمه می‌کند. با این وجود، ترجمه ماشینی معمولا مداخله انسان را به شکل پیش از ویرایش و بعد از ویرایش دربر دارد.

1. ترجمه پشتیبان

ترجمه پشتیبان به مترجم کمک می‌کند تا مشخص کند آیا معنای اصلی در زبان مقصد حفظ شده است یا خیر.

2. نزدیک‌ترین معادل

این ترجمه نوعی ترجمه اصطلاحی است. این روش مطمئن می‌سازد که مترجم نسبت به معنای مورد نظر نویسنده اصلی متن وفادار است.

3. ترجمه تیمی

این نوع ترجمه بصورت گروهی انجام می‌شود و مزایای خاص خودش را دارد، بخصوص در دقت بالا که به علت چک کردن ها و روند کار تیمی است.

4. ترجمه پویا

منظور از ترجمه پویا این است که معنای اصلی بطور طبیعی و همچنین دقیق مکاتبه می‌شود. این نوع ترجمه توجه ویژه ای به ویژگی‌های طبیعی زبان مقصد دارد.

5. ترجمه لغوی

در این نوع ترجمه مترجم سعی می‌کند تا جایی که ممکن است معنای دقیق متن اصلی و سبک شخصی نویسنده را حفظ کند. این ترجمه قصد دارد نسبت به متن اصلی شفاف باشد و خواننده بتواند ساختار و معنای متن اصلی را تا جایی که ممکن است مستقیما درک کند.